Välkommen till Västerås Bildemontering!

Vi finns vid
Gryta avfallsstation
i Västerås.

Öppet:
Vardagar
08-17

Köp- och garantivillkor

Priser
Alla priser inkluderar moms. Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella felskrivningar som kan finnas på denna sida, och till vår avdelning på Bildelsbasen.se

Garanti
Majoriteten av alla bildelar är kvalitetskontrollerade men säljs i befintligt skick. Vi ansvarar inte för så kallade slitagedelar som kan ingå i den köpta bildelen. Med slitagedelar avses exempelvis spännrullar, remmar, vattenpumpar, tändstift, bromsbelägg osv.
Vi ansvarar inte för fel som orsakats av felaktig montering. Bildelen ska monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer och/eller på ett fackmannamässigt sätt. För vissa reparationer krävs – enligt tillverkarens rekommendationer – att slitagedelar byts ut i samband med att bildelen monteras. Att bildelen monteras i enlighet med tillverkarens rekommendationer innefattar även en skyldighet för dig att ta reda på vilka komponenter som enligt tillverkaren ska ersättas med nya. Vänd dig alltid till auktoriserad verkstad eller till biltillverkaren vid minsta tveksamhet avseende montering och vilka slitagedelar som ska bytas ut. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av olyckshändelse, vanvård eller liknande efter tidpunkten för bildelens avlämnande.

Ångerrätt – OBS gäller endast köp där vi skickat varan till dig.
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas i samma skick till nästkommande kund. Eventuell plombering ska vara intakt. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med oss innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:
• Meddela oss inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.

• Returnera varan med kartong och det avsedda inneremballaget snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds och du har fått instruktioner gällande returen.

• Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av oss.

• Varan ska vara komplett.

Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett, alternativt om produkten har konstaterats defekt. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om varan är specialbeställd eller anpassad efter dina önskemål utfaller en returavgift baserad på varans typ.

Ångerrätt gäller ej:

• Plomberad vara som har brutits

• Specialbeställd/anpassade vara efter kunds önskemål

• Vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas

• Vara som plockats isär eller där yttre åverkan gjorts

• Vara som har monterats

• Bränsle- & elektriska vara

Reklamation
Du har som kund 3 års reklamationsrätt, för att kunna reklamera ett fel måste du göra detta inom skälig tid (normalt sett inom två månader) från det att du upptäckt felet. Du måste även kunna styrka ditt köp vid en reklamation, vi rekommenderar bifogande av kvitto eller följesedel.

Retur
Vänligen kontakta oss innan du returnerar en vara. Vi informerar då om hur en retur går till.

Outlösta försändelser
Paket ligger på utlämningsstället i 14 dagar. Om försändelsen inte hämtas ut skickas den tillbaka till oss, och vi tar då ut en avgift för outlösta försändelser.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

© Copyright - Västerås Bildemontering